REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRYWATNEGO ŻŁOBKA CHATKA SKRZATKA  

 1. Prywatny  Żłobek Chatka Skrzatka sprawuje opiekę nad zdrowymi dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.
   
 2. Warunkiem zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie umowy i ankiety oraz wpłacenie wpisowego. Wpisowe jest bezzwrotne i płatne za każdy rok szkolny.

 3. Nr konta: 17 1050 1373 1000 0092 4220 4361 Bank ING.
   
 4. Żłobek jest otwarty w dni robocze w godzinach od 6.30 do 17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. W żłobku prowadzone są zajęcia tj:
  - język angielski
  - zajęcia edukacyjne
  - zajęcia plastyczne
  - zajęcia muzyczne

 6. W każdym roku szkolnym w żłobku funkcjonują 2 grupy:
  I grupa – dzieci w wieku 1-2 lata
  II grupa – dzieci w wieku 2-3 lata

 7. Głównymi zadaniami  żłobka są:
  - sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu;
  - wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, stosownie do jego wieku i możliwości;
  - zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej;
  - rozwijanie zainteresowań, wspieranie uzdolnień i talentów dzieci;